Bäverscouter 7 år

baveravd

Benny Bäver (Bäverscout)

Vi har verksamhet för barn som går i första klass.

Våra avdelningsmöten hålls alltid utomhus oavsett väder.
Vi träffas tio gånger under våren på Elinelunds gård.

Begränsat antal platser!

Ledare är:
Anna Arvidsson

beaver2 copy