Elinelunds gård

      17991724_1940102522893481_5893535970308362499_o

Ombyggnaden av Elinelunds gård.

Här kommer det att finnas löpande information om renoveringen av vår nya scoutlokal på Elinelunds gård.

Vi har nu börjat med att göra golvet i vårt blivande tältförråd!

Kontraktet med kommunen på skrivet ”av oss”.

kontrakt

 

.

Här är en skiss på hur det ska bli: