Hajker och läger

Djupadals scoutkår åker ofta på övernattningar, hajker och läger.