Elinelund.se

Djupadal bygger nya lokaler på Elinelunds gård. Samtidigt med nya fina scoutlokaler bygger vi ett naturcenter, där föreningar, förskolor och skolor kan komma och ha naturpedagogiska aktiviteter.

För mer info, titta på naturcentrets webbsidor:   https://elinelund.se

elinelund-2-1280x720