Föräldrar får en egen patrull!

9 februari, 2020 av Pia Arvidsson

Nu startar vi en egen föräldrapatrull för föräldrar och familjer som vill engagera sig lite mer i scouterna! Välkomna på ett mysigt uppstartsmöte söndagen den 1/3!

Djupadals scoutkår är nu Malmös största scoutkår och aktiva, ledare och scouter i alla åldrar engagerar sig för att ständigt utveckla verksamheten och ha roligt tillsammans. Många föräldrar är också behjälpliga på alla möjliga sätt i kåren – det är vi tacksamma för! Scouting är en ideell föreningsverksamhet och utan alla dessa insatser både i verksamheten och i kringarrangemang som genererar intäkter skulle vi inte kunna erbjuda all denna roliga scouting till våra barn och ungdomar.

Många föräldrar uttrycker att de gärna vill engagera sig i kåren och vill hjälpa till men kanske inte har tiden att hjälpa till varje vecka på möten eller bli ledare. För alla som känner så startar vi nu en föräldrapatrull som tillsammans med hela familjen kan vara med och engagera sig lite mer i scouterna – men flexibelt, där man vill och kan!

Föräldrapatrullen blir en grupp av föräldrar som kanske träffas några gånger om året, gärna tillsammans med familjerna, och förenar nytta med nöje! Syftet med familjepatrullen är tudelat. Dels att ha roligt tillsammans med aktiviteter som riktar sig till hela familjen. Dels är syftet att som samlad grupp kunna göra punktinsatser och engagera oss i kårens arbete. Vi tänker att det blir roligare när man är ett gäng som känner varandra. Det kan tex handla om några timmar för materialvård, att fixa något på scoutgården eller att vara med vid evenemang som geologidagarna, vårt St Georgsfirande och julmarknaden! Naturligtvis är barnen – scouterna – också mycket välkomna att tillsammans med sina föräldrar delta och göra insatser för kåren – det är en viktig del av scouting!

Att engagera sig i föräldrapatrullen betyder inte att man ska vara med på allt, men att alla kan göra något – och tillsammans kan vi göra mer!

Hur det hela utvecklas är upp till oss som är med!

Vill du och familjen vara med?

Anmäl dig då till pia@miragomedia.com eller emmaskoldekrans@yahoo.se

Välkomna på uppstartsmöte för Föräldrapatrullen!

Söndagen den 1/3 kl 15.30-17.00

Vi samlas på Elinelunds gård för att diskutera formerna för föräldrapatrullen och framtida engagemang och för att få ett ansikte på de andra i patrullen. Ta med hela familjen – medan de vuxna pratar kan barnen leka! Vi avslutar med att grilla korv över elden tillsammans! Låt oss veta om ni kan komma på mötet senast den 25/2. Skriv hur många vuxna resp barn ni blir och vilken sorts korv ni föredrar (kött, kyckling, veg).