Information kring Scoutkårens verksamhet i samband med Coronaepedemin

31 mars, 2020 av Pia Arvidsson

Kårens styrelse har haft möte kring covid-19 och om hur vi ska agera. Vi tar situationen kring Coronaviruset (covid-19) på stort allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Då våra scouter träffas i skolan, följer vi skolorna i närområdets agerande. Grundregeln är att så länge barnen går i skolan håller vi våra scoutmöten.

Skulle situationen dramatiskt förändras kommer vi att kommunicera detta. Kommande övernattningar och läger planeras som vanligt, men om situationen förändras kommer vi att på kort varsel fatta andra beslut.

Våra ledare kommer att hålla fler aktiviteter utomhus, så vi uppmanar scouterna att klä sig för möten utomhus. Vi kommer också att minska närkontakt mellan scouterna t.ex. genom att inte göra ”gnistan”. Vi uppmanar också våra scouter att tvätta händerna.

Vi förväntar oss att ledare och scouter också följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att man stannar hemma om man är sjuk.

Mer information finns på www.folkhälsomyndigheten.se och www.1177.se eller på Scouternas hemsida.

/Styrelsen Djupadals scoutkår

Följande aktiviteter har ställts in per den 31/3:

 

  • Kårstämman är uppskjuten till den 6 maj.
  • Scouternas dag – genomförs förhoppningsvis istället till hösten.
  • Kårens gemensamma S:t Georgsfirande. Vi planerar istället att fira i mindre grupper på respektive avdelning. Mer info kommer från avdelningsledarna.
  • Vårlägret på Hörrs Nygård. Kåren hoppas kunna göra någon annan form av scoutaktivitet under Kristi himmelfärdshelgen. Mer info kommer.

    … men våra avdelningsmöten fortsätter så länge restriktionerna tillåter – alla möten hålls utomhus i vårsolen!