Här kan du läsa lägergruppens riskbedömning inför lägret>>