Bäverscouter 7 år

Bäverscouterna är våra yngsta scouter, man börjar som bäverscout på våren när man går i åk 1.

Våra avdelningsmöten hålls alltid utomhus oavsett väder. Vi träffas tio gånger under våren på Elinelunds gård.

Begränsat antal platser!

Ledare:
Anna Arvidsson

Bäverscouter 7 år