Bäverscouter 7 år

Bäverscouterna är våra yngsta scouter, man börjar som bäverscout på våren när man går i årskurs 1.

Våra avdelningsmöten hålls alltid utomhus oavsett väder. Vi träffas tio gånger under våren på Elinelunds gård. Vi har under våren två bäverscoutavdelningar som börjar sina möten i mars. En avdelning har möten på måndagar och en på torsdagar.

Vi har ett begränsat antal platser på våra två bäveravdelningar och de fylls snabbt upp, så har du ett barn hemma som är sugen på att bli bäverscout, fyll i anmälningsformuläret för att ställa er i kö!

Vi har två Bäverscout-avdelningar:

Castor Bäver, måndagar 18.00-19.00
Benny Bäver, torsdagar 18.00-19.00

Bäverscouter 7 år

Ledare Bäverscouter

Anna Arvidsson

Ansvarig Bäverscouter

Elly Arvidsson

Ung ledare