Styrelse

Anchi Nordström

Sekreterare

Torsten Lidén

Kassör

Ingela Högborg

Vice Kårordförande

Anders Brattwall

Styrelseledamot

Lukas Öreberg

styrelseledamot

Therese Bjarnevik

Styrelsesuppleant

Anders Ellman

Styrelsesuppleant

Aimée Camitz

Avdelningsansvarig Vikingarna

Ebbe Ekengård

Ledarassistent | Utmanarrepresentant Styrelsen

Theodor Söderberg

styrelseledamot

Juliette Daar

Sekreterare

Anders Ellman

Styrelsesuppleant

Hanna Truedsson

styrelseledamot