Lag och löfte

Vi scouter försöker efter bästa förmåga att följa scoutlagen. Det är också det vi lovar då vi avlägger scoutlöfte. I Djupadals scoutkår inviger vi scouter – och de avlägger scoutlöfte – i samband med Sankt Georgsfirandet på våren då man går sitt andra år i Spårarna och i tredje klass. Man får då också Djupadals scoutkårs halsduk och en fin handgjord sölja.

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.