Djupadals scoutkårs ordlista

Hör du ett ord eller uttryck som du inte känner igen? Lugn! Här finns hjälp att få – i Djupadals scoutkårs uttömmande och alldeles egna ordlista.

A
● Agnes Baden-Powell – grundaren av flickscoutrörelsen
● Allemansrätten – lag i Sverige som ger alla friheter och skyldigheter till naturen
● Anpassat ledarskap – kurs för scoutledare för att anpassa sitt ledarskap för olika funktionsvariationer
● Ansvarig avdelningsledare – den ansvariga ledaren för en viss avdelning
● Avdelning – Större grupp scouter på omkring 10 – 30 barn eller ungdomar, oftast i samma åldersgrupp.

B
● B-P – förkortning för Robert Baden-Powell
● Barnviken – mindre vik vid Sibbarp där Djupadals scoutkår brukar paddla kanot
● Benny Bäver – maskot för Djupadals bäverscouter
● Bevismärke – prestigefyllt märke som erhålls efter att en scout har visat sig gott kapabel till en viss aktivitet
● Blå hajken – stor hajk för äventyrare, utmanare och ledare
● Brädgårdschiffer – vanligt typ av chiffer
Bäver – de yngsta scouterna, på våren i årskurs 1
● Bäverdammen – smeknamn för eldstaden inne i Scoutskogen

C
● Caesarchiffer – ett typ av chiffer
● Chiffer – hemliga koder som kan lösas med rätt nyckel

D
● Demokratijamboree – nationella årsmötet för Scouterna
● Distriktet – se Södra Skånes scoutdistrikt
● Distriktsstämma – årsmöte för Södra Skånes scoutdistrikt
● Djupadals scoutkår – den största (och bästa) scoutkåren i Malmö
● Djupadal.nu – Djupadals scoutkårs officiella hemsida. Förvirrande nog samma hemsida som djupadal.scout.se
● DST – förkortning för distriktsstämma
● Dubbelt halvslag – vanlig förbandsknop som används för att börja och avsluta en surrning
● Dynggrepen – årlig tävling för utmanare i Skåne

E
● E-hajk – förkortning för Elefanthajk
● Ebbe Lieberath – grundaren av scoutrörelsen i Sverige
● Elefanthajk – stor kårgemensam hajk
● Elinelund – delområde i Limhamn där Djupadals scoutkår finns i
Elinelunds gård – den stora ladan som Djupadals scoutkår har sin lokal i
Elinelunds naturcenter – ett center för naturlära och naturvetenskap på Elinelunds gård, öppen för såväl skolor och föreningar som kåren
● Explorer Belt – stor hajk utomlands för utmanare och rover

F
● Fasan – namnet på det nuvarande roverlaget
Föräldrapatrullen – patrull av föräldrar som gärna hjälper scoutkåren med praktiska saker och vid evenemang

G
● Geocaching – gömda skatter som hittas genom orientering
Guldgrävarhajken – en av de tre äventyrshajkerna

H
● Hajk – ett arrangemang som ofta innebär en större vandring
Harry Potter-hajken – en av de tre äventyrshajkerna
● HBTQ+ – akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, som scouterna främjar och stödjer
● HLR-bevis – bevismärke som erhålls efter att en scout visat sig kapabel till att utföra hjärt- och lungräddning
Hörrs nygård – lägerområde i mitten av Skåne delvis ägd av Djupadals scoutkår

I
● Indianerna – namnet på en av våra två spåraravdelningar
● Intressemärke – diverse märken som erhålls efter att ha visat gott engagemang för ett visst intresse

J
● Jamboree – stort scoutläger, på nationell eller internationell nivå
● Julmarknad – årligt återkommande evenemang i december, med marknad och julgransförsäljning vid scoutgården
● Juniorscout – äldre ord för upptäckarscout
● Jägarsalen – den stora öppna salen i den södra delen av lokalen

K

● Knivbevis – bevismärke som erhålls efter att en scout visat sig kapabel till användandet av knivar
● Knop – en knut ämnad för ett specifikt ändamål
● Knoptavlan – pedagogiskt konstverk i Jägarsalen skapad av Djupadals roverlag
● Krabbelurer – pannkaksliknande bakelse populär bland scouter i alla åldrar
● KS – förkortning för kårstyrelsen
● KST – förkortning för kårstämma
● KUL – förkortning för kårutbildningsledare
● Kår – se scoutkår
● Kårordförande – ordförande av kårstyrelsen. Nuvarande kårordförande är Ulf Nielsen.
● Kårrop – kårgemensam ramsa som ofta ropas efter möten och läger
● Kårstyrelsen – den ledande styrelsen av kåren
● Kårstämma – kårens årsmöte
● Kärleksknop – ögleknop som används när en scout ska fråga chans på en annan scout

L
● L-ABC – minnesregel för det första man ska tänka på i första hjälpen
● Ladan – vad vår scoutlokal på Elinelunds gård brukar kallas
● Learning by doing – principen att det bästa sättet att lära sig något är att faktiskt göra det, och inte bara förlita sig på teoretisk inlärning
● Leda avdelning – avancerad kurs i scoutledning
● Leda patrull – kurs i patrulledning
● Leda scouting – grundläggande kurs i scoutledning
● Ledarassistent – ungdom som assisterar ledare på en avdelning
● Ledare – vuxen scout som lär, utvecklar och engagerar yngre scouter på en avdelning
● Lilla sjön – liten göl i dungen öster om ladan, ursprungligen en gammal märgelgrav
● LUFT – roverscoututskott som arrangerar läger och hajker för roverscouter i regionen
● (en) Lukas – ett uttryck som beskriver att sätta en yxa i benet, döpt efter vår egen scout Lukas Öreberg
● LURK – samlingsnamn för Ledare, Utmanare, Rover och Kårfunktionärer
● Läger – ett fysiskt arrangemang som ofta, men inte alltid, sträcker sig över flera dagar. Ibland anses ett läger bara mer bofast än t.ex. en hajk
● Lägerbål – stund av lägersånger och eventuellt sketcher och dans vid en lägereld
● Lägermärke – märke som erhålls efter ett läger
● Lärkhuvud – vanlig förbandsknop

M
● Malmökretsen – den scoutkrets Djupadals scoutkår tillhör i distriktet
● MEDREG – förkortning på medlemsregistrerare
● Miniorscout – äldre ord för spårarscout
● Morakniv – typ av kniv ämnad till att tälja med

N
● Naturcentret – se Elinelunds naturcenter
● Naturlära – Samlingsbegrepp för grundlig biologi, ekologi och allemansrätt
och hur dessa kan appliceras i överlevnadssituationer

O
● Organisationstävling – typ av poängjakt
● Orientering – att hitta sin väg genom obekant mark genom karta och kompass

P
● Pagodeld – typ av lägereld som lämpar sig för grillning och matlagning
● Patrull – mindre grupp scouter, företrädesvis omkring sju stycken
● Patrulledare – demokratiskt vald scout som får lite mer ansvar i sin patrull
● PL – förkortning för patrulledare
● Patrullråd – möte mellan äventyrarscouternas alla patrulledare och ledarna
● Patrullscout – äldre ord för äventyrarscout
● Pinnbröd – bröd bakad på en pinne över öppen eld, populär i scoutkretsar
● Pisseviken – smeknamn på Barnviken
● Plask-scout – smeknamn på sjöscouter
● Port 1 – porten till det stora förrådet i Ladan
● Pyramideld – typ av lägereld som brinner snabbt och kraftigt
● Pålstek – vanlig ögleknop, ofta kallad “knoparnas kung”

Q

R
● Reggen – regionsläger för alla utmanare och rovers som arrangeras av utmanarutskotten i regionen
● Riddarna – namnet på vår äventyraravdelning
● Riddarropet – alternativt rop för äventyrarscouterna på Djupadal, istället för kårropet
● (Sir) Robert Baden-Powell – grundaren av scoutrörelsen
Roverscouter – scouter mellan 18 och 25 år
● Runchiffer – chiffer baserat kring de vikingatida runorna
● Råbandsknop – vanlig sammanbindningsknop
● Rökvändare – verktyg som vänder röken från en lägereld

S
● S:t Georg – scouternas skyddshelgon
● S:t Georgsdagen – den 23 april, ofta tid för ceremoni och invigning till kåren
● S:t Göran – annat namn för S:t Georg
● Scoutchiffer – ett vanligt typ av chiffer
● Scouterna – den svenska scoutorganisationen
● Scouternas dag – scouttävling för spårare och upptäckare i Malmö
● Scouthalsduk – Triangulärt tygstycke som viras till en halsduk och fästs
med en sölja eller vänskapsknop. Djupadals halsduk är grön med gula kanter
● Scouthistoria – scoutingens historia via B-P:s liv och genom 1900-talet
● Scouthälsning – handgest högerhanden, med tummen på lillfingret och de övriga fingrarna i luften
● Scoutkonfa – konfirmationsläger för scouter
● Scoutkår – självstyrande lokal organisation inom Scouterna
● Scoutlagen – Sju dygder alla scouter strävar efter att leva efter
● Scoutlilja – symbol för scouterna över hela världen. Liknar en fransk lilja
● Scoutlöftet – “Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”
● Scoutlösen – “Var redo – alltid redo”
● Scoutmetoden – samlingsbegrepp på hur vi lär ut scouting till barn och ungdomar
● Scoutnet – scouternas officiella medlemsregister och lägeranmälningshemsida – www.scoutnet.se
● Scoutskogen – vardagligt namn på Elinelundsskogen
● Scoutshop – nationella scoutaffären på internet. www.scoutshop.se
● Scoutsången – inofficiell sång för svenska scouterna
Scoutuniform – formell scoutklädsel, bestående av en scoutskjorta eller scout-T-shirt och scouthalsduk
● Seniorscout – äldre ord för utmanarscout
● Simningsbevis – bevismärke erhålls efter att en scout visat sig kapabel till att simma och visa badvett
● Sisal – grovt snöre ofta använt till surrningar
Sjöröd – stort lägerområde på Österlen ägd av Södra Skånes scoutdistrikt
● Sjöscouter – scouter som främst håller sig till havs, som vi landscouter har en hälsosam rivalitet med
● Skotstek – vanlig sammanbindningsknop
● Skåneregionen – den region Djupadals scoutkår tillhör i landet
Smugglarhajken – en av de tre äventyrshajkerna
● Snapphanarna – namnet på en av våra två upptäckaravdelningar
● Spanarna – namnet på en av våra två upptäckaravdelningar
Spårare – scouter i årskurs 2-3
● Stabilt sidoläge – liggande ställning man ska lägga en medvetslös person i efter L-ABC
● Stjärneld – typ av lägereld som brinner länge och är bränslesnål
● Stompa – bröd bakat med filmjölk, populärt i Djupadals scoutkår
● Stormkök – robust men litet kökskit som ofta tas med på hajker och vandringar
● Stormköksbevis – bevismärke som erhålls efter att en scout visat sig kapabel till användandet och omskötseln av sprit- och gasdrivna stormkök
● Surr – alternativt ord till sisal
● Surrning – metod för att knyta ihop två eller flera slanor med hjälp av
● SUS – utmanarutskott som arrangerar läger och hajker för utmanare i distriktet
● Svenska scoutförbundet – gammalt namn på organisationen Scouterna
Södra Skånes scoutdistrikt – det scoutdistrikt Djupadals scoutkår tillhör i regionen
● Sölja – ett spänne för att hålla samman två ändar av en scouthalsduk, vanligen av läder

T
● Terminsmärke – märke som erhålls efter en termin av scouting
● Tinget – SUS årsmöte och läger för utmanare i distriktet
● Tofs – maskot för svenska spårarscouter
● Trangia – populärt märke av stormkök
● Trappersalen – den stora bords- och stolfyllda salen i den norra delen av lokalen
● Trapperyxan – årlig tävling för äventyrare i Skåne
● Trashockey – intensiv inomhuslek mycket populär bland scouter i alla åldrar
● Treklöver Gilwell – mycket prestigefylld och avancerad scoutledarutbildning
● Trucker’s Hitch – mycket avancerad ögleknop, även kallad “Truckstek”
● Trygga möten – obligatorisk kurs för scoutledare för att skapa en tryggare och säkrare miljö för unga scouter
● Tuffa Uffes Fanclub – namnet på det nuvarande utmanarlaget

U
Upptäckare – scouter i årskurs 4-5
Utmanare – scouter i årskurs 9 till tvåan i gymnasiet

V
● Vargunge – mycket gammalt ord för spårarscout
● Vikingarna – namnet på en av våra två spåraravdelningar
● Vänskapsknop – medelsvår knop som knyts på kompisars scouthalsdukar
● Världsjamboree – stort internationellt scoutläger anordnat vart fjärde år
Vässarö – ö ägd av Scouterna i norra Stockholms skärgård som kåren ofta åker på sommarläger till

W
● Wadstagården – gammal lokal för Djupadals scoutkår
● WAGGGS – internationella flickscoutsorganisationen
● WOSM – internationella scoutorganisationen
● WSJ – engelsk förkortning på Världsjamboree

X

Y
● Yx- och sågbevis – bevismärke som erhålls efter att en scout visat sig kapabel till användandet av yxor och enkla sågar

Z

Å
● Åtta – vanlig stoppknop

Ä
Äventyrare – scouter i årskurs 6-8
Äventyrshajk – stor årlig hajk för äventyrare arrangerat av Djupadals scoutkår, med tre återkommande teman

Ö
● Överhandsknop – mycket vanlig stoppknop
● Övernattning – mindre läger som sträcker sig över en natt