Krisplan & policydokument

 

Scoutkåren arbetar löpande med vår kris- och beredskapsplan och policys i viktiga frågor som rör vår verksamhet. De senast reviderade dokumenten hitta du här:

Utbildningspolicy

Mobiltelefonpolicy 2020

Kris och beredskapsplan Djupadals scoutkår

Krisplan i fickformat

Policy angående alkohol, narkotika och tobak,  2020