Vår vision

Följ med oss ut!
Upplev äventyr!
Få minnen och vänner för livet!

Vi vet att vårt friluftsliv med läger, hajker och utevistelse i naturen ger livslång och nyttig erfarenhet och tränar vår förmåga att klara situationer också utanför ett ordnat stadsliv. Vi tränas att vara i miljöer där det krävs initiativ och kunskaper för att leva enkelt och nära naturen och på dess villkor. Friluftslivet är stärkande och det ”känns skönt att vara ute och helt avkopplad istället för hemma och fullt uppkopplad”. Det sista sagt av en Utmanare, 16 år.

• Vi vet att scouting och dess vision skapar självtillit och tro på den egna förmågan att kunna ta hand om sig själv och andra i ovana situationer.
• Vi vet att rörelse och vistelse i naturen bidrar till god hälsa och sund livsstil.
• Vi vet och förstår att miljömedvetenheten växer ur naturnärheten liksom respekt, hänsyn och varsamhet till det som vi är beroende av.
• Vi vet att ett engagemang för andra i samhället ger förståelse, tolerans och medkänsla till människor vi möter.
• Vi vet att de upplevelser, lärdomar och kunskaper som vi får som scouter ger oss erfarenheter som vi tar med oss hela livet.
• Vi vet att ledarskapet tränar oss i att bli bra ledare för oss själva och andra.
Vi når vår vision genom vårt scoutprogram som är åldersanpassat för alla som vill vara med (vi har inga avbytarbänkar).

VÅRA AMBITIONER
• Vi erbjuder läger och friluftsliv hela året.
• Vi lär oss naturkunskaper (vi kallar det woodcraft)
och förståelse för naturens värden.
• Vi erbjuder gemenskap i patruller, i avdelningen
och i kåren och med andra kårers scouter.
• Vi har internationellt utbyte med scouter från andra länder.
• Vi lär oss engagemang för miljö och samhälle.
• Vi erbjuder en fin värdegrund som stötta i livet.
• Vi utbildar oss i sjukvård och säkerhet för att klara oväntade situationer.
• Vi får erfarenheter som vi tar med oss genom hela livet.
• Vi lär oss leda andra i olika situationer.

Läs mer om vad scouting är här>>