Hajker och läger

Att åka på hajk och läger är något av det bästa vi scouter vet! Då får vi användning av våra praktiska kunskaper och vi får ta hand om oss själva och våra kompisar – och vi får vara med om massvis med roliga äventyr!

Flera gånger om året åker vi på hajker och läger. Det är allt från hajker bara för en eller två avdelningar till stora hajker eller läger för hela kåren. Vi deltar också i större läger som arrangeras av olika scoutdistrikt, då har vi chans att lära känna scouter från andra kårer – när ofta flera hundra scouter samlas på scouternas lägerområden.

Planerade hajker och läger 2020

Hajker för Upptäckare – Spanare och Snapphanar 21-22/3 – mer info och anmälan här>>
Stenåldershajk för Spårare 28-29/3 – mer info och anmälan här>>
Vindskyddshajk – Riddarna 28-29/3 – mer info och anmälan här>>

Vårläger Hörrs Nygård 21-24/5 – mer info och anmälan här>> inställt

Woodcraft 2020 – vårt eget vårläger 22-23/5 – mer info och anmälan här>>

Sommarläger på Vässarö 1-8/8 – mer info och anmälan här>>

Elefanthajk

Planerade hajker och läger 2021

Vinterläger i Ammarnäs>>

Äventyrshajker!

Djupadals scoutkår arrangerar Äventyrshajker för Södra Skånes scoutdistrikt.
Läs mer om Äventyrshajkerna här>>

Packlistor!

Packlista för övernattning