Välkommen till Djupadals Scoutkår.

Djupadals scoutkår är en av Malmös 12 scoutkårer och tillhör Scouterna. Kåren bedriver verksamhet huvudsakligen i Hyllie, Djupadal och Limhamn.

Djupadals Scoutkår bildades i april 1963 och har över 200 medlemmar. Dessa är fördelade på en bäverscoutavdelning, två spårarscoutavdelningar, två upptäckarscoutavdelningar, en äventyrsscoutavdelning, ett utmanarlag och ett roverlag.

Dessutom har kåren ca 45 aktiva ledare i alla åldrar.

Vår verksamhet bedrivs enligt Scouternas mål och riktlinjer.

Kårens inriktning har redan från början varit ett aktivt friluftsliv, vilket till stor del präglar vårt program. Vi lägger stor vikt vid god ledarvård och utbildning, samt god kvalitet i verksamheten. Detta har resulterat i en stor och kunnig ledarstab.

Vi har också satsat på att låta avdelningsledarna göra intressanta, spännande, roliga och lärorika program. Allt för att era barn och våra scouter skall få en meningsfull fritid och framför allt för att alla ska trivas och ha roligt.

En verksamhet med hög kvalitet ger stor tillströmning av nya medlemmar, som stannar kvar år efter år!