TERMINSAVGIFT
Kåren har en terminsavgift på 465 kr för aktiva scouter under 18 år. Bäverscouter betalar 365 kr för den termin de är bävrar. Stödjande vuxna betalar 215 kr (HT 2020 och VT 2021). Det läggs sedan till en avgift från scoutdistriktet på 45 kr och från Scoutförbundet med 90 kr. Den totala avgiften blir alltså 600 kr för en aktiv scout.

OBS! HT 2020 har det blivit ett fel då fakturorna från scouterna skickades ut. En beslutat höjning av kåravgiften inför terminen kom inte med. Vi ber därför alla att betala in mellanskillnaden direkt på kårens plusgiro 53 94 70-5 senast den 1/10 (samma förfallodatum som fakturan). Glöm inte att skriva medlemmens namn!

Skillnaden är för scouter 90 kr och för scout-syskon 145 kr.

Vår moderorganisation Scouterna skickar ut inbetalningskort. De skickar även ut påminnelser. I terminsavgiften ingår, förutom den ordinarie verksamheten, också en försäkring och en tidning (har ni flera scouter i familjen kan det vara en bra idé att gå in på scouternas profil på scoutnet.se och avregistrera att man vill ha tidningen, så att man bara får en i familjen – det sparar något träd!) . Den erlagda årsavgiften är dock bara en droppe i havet av vad vår scoutverksamhet kostar.

SCOUTER SOM SLUTAR
Alla våra scouter är registrerade i ett centralt register som är underlag för faktureringen. Om ditt barn vill sluta på scouterna är det VIKTIGT att du kontaktar barnets scoutledare så att kåren kan avregistrera scouten, annars kommer fakturan från Scouterna att skickas ut. Vi har också kö till kåren så om man meddelar att man vill sluta kan vi erbjuda platsen till någon annan.

EXTRA AVGIFTER
För viss typ av dyr händighet, studiebesök eller dylikt är vi ibland tvingade att ta ut en mindre avgift.

HAJKER OCH LÄGERAVGIFTER
För utflykter, övernattningar, hajker och läger tar vi naturligtvis ut separata deltagaravgifter. Avgiften täcker dock inte alla våra kostnader, utan kåren skjuter till extra medel för att täcka kostnaderna. ALLA VÅRA HAJKER OCH LÄGER ÄR KRAFTIGT SUBVENTIONERADE AV KÅREN för att vi ska kunna hålla avgifterna på en så låg nivå som möjligt. Vad som är rimligt att betala får oftast bestämma nivån på avgiften, snarare än den faktiska kostnaden.

EKONOMI
Det är väldigt kostsamt att bedriva scouting idag. Förutom de årsavgifter vi får in, får vi bidrag från både stat och kommun. Men trots detta räcker inte pengarna till, utan verksamheten finansieras också till stor del med hjälp av olika egna insatser såsom julgransförsäljning och loppis. Vill man som förälder hjälpa till med aktiviteter som finansierar vår verksamhet och samtidigt ha trevligt tillsammans med andra scoutföräldrar och aktiva är man hjärtligt välkommen att ansluta sig till vår föräldrapatrull! Läs mer om föräldrapatrullen här>>

TRANSPORTER
De stora kostnaderna vid utflykter och övernattningar är transporterna. Där förväntar vi oss att föräldrar hjälper till och kör när de olika avdelningarna ska ut på hajker, läger och utflykter.