Stegring i vår verksamhet

Det är viktigt för oss att erbjuda stegring i vår verksamhet. Som scout ska man hela tiden kunna bygga på sina kunskaper och erfarenheter och inte känna att man gör samma sak om och om igen. Det man lär sig som spårarscout ska ligga till grund för det som man kan lära sig som upptäckarscout. Som upptäckarscout ska man förbereda sig för de nya utmaningar man får som äventyrsscout.

För att säkerställa detta arbetar vi med ett stegringsdokument där vi definierat vad vi arbetar med, på vilken nivå, i de olika grenarna. Till detta har vi också kopplat ett antal märken, både bevismärken och intressemärken.

Här kan du se vårt stegringsdokument>>