Staffan Jeppssons arrangemangsfond

 

Enskilda medlemmar i Djupadals Scoutkår kan ansöka om bidrag till scoutarrangemang från vår kårinterna ”Staffan Jeppssons arrangemangsfond”. Detta ska stimulera och främja enskilda medlemmar, medlemmar som med stor entusiasm engagerar sig i Djupadals Scoutkår, att utvecklas i scoutings anda till gagn för kåren.

För att vara berättigad till kårbidrag för att åka på olika scoutarrangemang och utbildningar ska man vara aktiv i Djupadals scoutkår. Man kan vara aktiv på olika sätt, som scout, ledarassistent eller ledare på avdelning, som styrelse- eller projektgruppsmedlem eller som aktiv funktionär vid kårens olika interna och externa arrangemang.

När man får ett kårbidrag till ett scoutarrangemang förväntas man att fortsätta sitt engagemang i kåren och ställa upp på olika kåraktiviteter samt göra en kort redogörelse för arrangemanget i text och / eller bild efter genomförandet och att på olika sätt sprida kunskap om det aktuella arrangemanget till andra scouter i kåren.

För att söka bidrag fyller man i en ansökningsblankett och lämnar till styrelsen i god tid innan arrangemanget.

Ladda ner ansökningsblanketten här>>

Söka lägerbidrag från andra fonder

Det finns också många andra fonder man kan söka läger- och arrangemangsbidrag ifrån, utanför kåren.

Har finns mer information om detta på scouternas hemsida>>