Staffan Jeppssons arrangemangsfond

 

Enskilda medlemmar i Djupadals Scoutkår kan ansöka om bidrag till scoutarrangemang från vår interna ”Staffan Jeppssons arrangemangsfond”. Detta ska stimulera och främja enskilda medlemmar, medlemmar som med stor entusiasm engagerar sig i Djupadals Scoutkår, att utvecklas i scoutings anda till gagn för kåren.

För att vara berättigad till kårbidrag för att åka på olika scoutarrangemang och utbildningar ska man vara aktiv i Djupadals scoutkår. Man kan vara aktiv på olika sätt, som scout, ledarassistent eller ledare på avdelning, som styrelse- eller projektgruppsmedlem eller som aktiv vid kårens olika interna och externa arrangemang.

När man får ett kårbidrag till ett scoutarrangemang förväntas man att göra en kort redogörelse för arrangemanget i text och / eller bild efter genomförandet och att på olika sätt sprida kunskap om det aktuella arrangemanget till andra scouter i kåren.

För att söka bidrag fyller man i en ansökningsblankett och lämnar till styrelsen i god tid innan arrangemanget.

Ansökningblanketten finns här>>

Söka lägerbidrag från andra fonder

 

Man kan även söka bidrag från andra fonder utanför kåren, här kan man läsa mer om detta på scouternas hemsida>>