Bidrag från kåren till hajker, läger och arrangemang

Det finns flera sätt som vi i Djupadals scoutkår stöttar våra scouter så att de ska kunna åka på hajker, läger och olika scoutarrangemang. Vi tycker att det är viktigt att alla ska få möjlighet att uppleva det bästa av scouting, även om man har olika förutsättningar.

Bakom vår arrangemangsfond ligger en solidaritetstanke. När vi  alla i kåren hjälps åt och gör framgångsrika evenemang för att dra in pengar till vår verksamhet och har möjlighet, så fyller vi också på i vår arrangemangsfond. Dessa pengar kan sedan tillgängliggöra roliga och lärorika upplevelser för alla våra scouter!

För att göra det möjligt för så många som möjligt att följa med finns det också en del utrustning att låna på kåren. Läs mer om detta här>>

Vi har två olika typer av bidrag som man kan söka från kåren:

Hajk- & lägerbidrag för scouter i alla åldrar

Vi vill att så många som möjligt av våra scouter ska kunna följa med på hajker och läger! Men att åka iväg, om så bara en helg, kostar så klart pengar. Kåren försöker att hålla nere avgifterna på de hajker och läger vi själva ordnar, det är alltid som högst ett självkostnadspris, och ofta subventionerar kåren arrangemang så att avgiften för scouterna faktiskt är lägre än kostnaden. Men för vissa kan det ändå vara tufft ekonomiskt att låta sitt barn följa med. Då kan man ansöka om ett bidrag till hajk- eller lägeravgiften från vår arrangemangsfond.

De här arrangemangsbidragen är inte tänkta som ett allmänt bidrag för alla som vill, då räcker inte vår arrangemangsfond långt, utan här menar vi att man ansöker om bidrag bara om man inte själv kan bära hela avgiften och att scouten då annars inte kan följa med. Man får så klart gärna ge en bakgrund i sin ansökan, men vi kräver inte en motivering, utan utgår ifrån att en ansökan är nödvändig. Kan du själv stå för en del av avgiften går det bra att ansöka om en del av avgiften.

Det här bidraget ansöker målsman om för sin scouts räkning och det görs enkelt genom att man fyller i och skickar in ett formulär.

Gör din ansökan om arrangemangsbidrag i god tid (minst en vecka) före anmälan till det aktuella arrangemanget stänger. Vi försöker att ge ett snabbt besked!

Välkommen med din ansökan!

Här söker man hajk- och lägerbidrag>>

 

Staffan Jeppssons arrangemangsfond för arrangemang för äldre scouter

Äldre Djupadalsscouter, från äventyrare och uppåt, som vill åka på scoutarrangemang så som kårens lägerveckor, Blå hajken, Explorer Belt, Destination, Upplev och Jamboree kan ansöka om bidrag till dessa från vår arrangemangsfond. Detta ska stimulera och främja enskilda medlemmar, medlemmar som med stor entusiasm engagerar sig i Djupadals Scoutkår, att utvecklas i scoutings anda till gagn för kåren.

För att vara berättigad till kårbidrag för att åka på olika scoutarrangemang och utbildningar ska man vara aktiv i Djupadals scoutkår. Man kan vara aktiv på olika sätt, som scout, ung ledare eller ledare på avdelning, som styrelse- eller projektgruppsmedlem eller som aktiv funktionär vid kårens olika interna och externa arrangemang.

Detta bidrag söker scouten själv. Tanken är att man som äldre scout ska vara med och engagera sig i de evenemang som fyller på arrangemangsfonden, och man ska själv fylla i en blankett, för att få en ökad förståelse för vad ett ideellt engagemang i kåren innebär.

Till stora och dyra arrangemang som t.ex. World Scout Jamboree kan de deltagande scouterna med stöttande ledare göra egna arrangemang för att dra in pengar, som då läggs i arrangemangsfonden men mestadels blir öronmärkta för de arrangerande scouterna.

När man får ett kårbidrag till ett scoutarrangemang förväntas man att fortsätta sitt engagemang i kåren och ställa upp på olika kåraktiviteter samt göra en kort redogörelse för arrangemanget i text och / eller bild efter genomförandet och på olika sätt sprida kunskap om det aktuella arrangemanget till andra scouter i kåren.

För att söka bidrag fyller man i en ansökningsblankett och lämnar till styrelsen i god tid innan arrangemanget.

Ladda ner ansökningsblanketten här>>

 

Söka lägerbidrag från andra fonder

Det finns också många andra fonder man kan söka läger- och arrangemangsbidrag ifrån, utanför kåren.

Här finns mer information om detta på scouternas hemsida>>