Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting.

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna i gruppen ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och man barn och vuxna gör allting tillsammans!

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med. I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas.

I Djupadals scoutkår välkomnar vi hela familjer, med barn som är 4-8 år och deras yngre och äldre syskon. Vill du anmäla dig till familjescouting, anmäler du barnen och skriver att det gäller familjescouting!

Vi har från och med vårteminen 2023 två familjescoutavdelningar. Familjescoutavdelningarna har ca ett möte på 2,5-3 timmar i månaden, på söndagar.

Familjescoutavdelningen Vesslorna

Vesslorna har följande möten i höst: 20/8, 17/9, 22/10, 19/11

Familjescoutavdelningen Ekorrarna

Ekorrarna har följande möten i höst: 1/10, 25/10, 12/11

Ledare Familjescouting

Kimberly McCleary

Elin Asker

Caroline Bolmeson